Páginas recientemente cambiadasAki NijouMinori RokujouShiria OotsukaMaken-ki! - Episodio 05Maken-ki! - Episodio 06Maken-ki! - Episodio 07Maken-ki! - Episodio 08PersonajesHaruko AmayaTakeru OhyamaInaho KushiyaKodama HimegamiAki NijouMinori RokujouAzuki ShinatsuEpisodioMaken-ki! - Episodio 01Maken-ki! - Episodio 02Maken-ki! - Episodio 03Maken-ki! - Episodio 04Maken-ki! - Episodio 05Maken-ki! - Episodio 06Maken-ki! - Episodio 07Entradas recientesAyuda